Veden laatu

Ryönän vesihuolto-osuukunta on tehnyt riskinarvion, jossa on katettu koko talousveden tuotantoketju. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan-periaatteen mukaisesti.

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvion 21.11.2022. Vesihuoltolaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Riskinarvioinnin tulos huomioidaan, kun vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma päivitetään. Valvontatutkimusohjelma on päivitetty 9.9.2022 ja se on voimassa viisi vuotta.

Näytteenottotulokset Ryönän vesihuolto-osuuskunta